Wymagane kwalifikacje kierownika działu księgowości


Doświadczenie: Kandydat na to stanowisko musi mieć co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy na wiodącym stanowisku księgowym na szybko zmieniającym się i dynamicznym stanowisku, najlepiej jako starszy księgowy lub starszy księgowy. Kandydat będzie miał znaczące, udane i udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działu księgowości finansowej.

Kandydat będzie miał również doświadczenie w przygotowywaniu obliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, a także w projektowaniu i wdrażaniu usprawnień i kontroli procesów. Kandydat wykaże się doświadczeniem w zarządzaniu podatkami i będzie potrafił interpretować złożone informacje finansowe, przekładając je na planowanie biznesowe, procesy i zarządzanie ryzykiem.

Umiejętności komunikacyjne: Szef działu księgowości musi ponadto przedstawiać wyjątkowo dobre umiejętności komunikacyjne. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku jego wspólnej roli, w której jasne i zwięzłe przekazanie informacji współpracownikom określi skuteczność wykonywania wspólnych obowiązków.

Będzie potrzebował doskonałych umiejętności komunikacyjnych na swoim stanowisku kierowniczym, gdzie będzie musiał przekazywać wrażliwe informacje i instrukcje wzdłuż linii, co zadecyduje o skuteczności i wydajności działu księgowości. Szef działu księgowości będzie również potrzebował wyjątkowo dobrych umiejętności komunikacyjnych przy sporządzaniu jasnych, zwięzłych i jednoznacznych raportów i zaleceń dla kierownictwa wyższego szczebla ds. Finansów.

Pani Office / Oprogramowanie: Kierownik działu księgowości musi również posiadać wyjątkowe umiejętności obsługi komputera oraz bardzo biegle posługiwać się programami Ms Excel, Ms Office, Ms Outlook i PowerPoint, które będą niezbędne przy tworzeniu raportów finansowych i rekomendacji. Szef działu księgowości musi ponadto posiadać dużą biegłość w korzystaniu z oprogramowania finansowego, takiego jak Oracle Finances, Expensify i JD Edwards.

Umiejętności interpersonalne: Szef działu księgowości przywiązuje dużą wagę do szczegółów, pracuje wygodnie w środowisku opartym na współpracy, potrafi zarządzać wieloma projektami i dotrzymywać napiętych terminów, ma pewną siebie i otwartą osobowość, dobrze współpracuje z kierownictwem wyższego szczebla, ma zdolność do wygodnego działania w szybko zmieniającym się środowisku, ma dużą wnikliwość biznesową, jest bardzo analityczny i proceduralny, jest wysoce zorganizowany, samoczynnie uruchamia się i jest proaktywny, wymagający minimalnego nadzoru oraz wykazuje zdolność do zachowania spokoju i opanowania w chwilach stresu i niepewności, inspirując to samo w swoim zespole.

Przywództwo / umiejętności ludzi: Szef działu księgowości musi wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami przywódczymi, zdolnością do wywierania wpływu i kierowania zespołem wielofunkcyjnym, a także wyższego kierownictwa biznesowego. Szef Księgowości musi być dodatkowo osobą, która tworzy silne więzi z innymi ludźmi i budzi zaufanie zarówno do swoich rówieśników, seniorów, jak i partnerów zewnętrznych, umożliwiając sprawne wykonywanie swoich obowiązków.

.
 
Design   - your source for free web templates